Добредојдовте на joan.mk!

Соларна централа

Една од значајните дејности на компанијата е градежништвото во смисла на инвестирање во изградба на згради со станови за продавање како и издавање на дел од нив. Становите се со висок квалитет со што сме препознатливи на пазарот.

Најнова активност од 2013 година е отварање на сестринска компанија JOAN SOLAR DOOEL Скопје, која се занимава со производство на електрична енергија од фотоволтаици. Централите се изградени во Горно Соње, близу Скопје и е пространа на 7000м2 со вкупна моќност 375KW/h.

Можеме да се пофалиме со тоа дека нашите централи имаат најголемо производство во однос на сите со истиот капацитет изградени во Македонија. Инсталираната опрема односно панелите се од JA SOLAR - Кина (најголем производител во светот) додека инверторите од ADVANCED ENERGY - Германија.

Контакти

Горазд Ристовски
Дипл. Машински инженер
+389 75254253
gorazd@joan.mk

Христина Ристовска
Дипл. Машински инженер
+389 75380523
hristina@joan.mk

Јоан Дооел
Јоан Солар Дооел
+389 2 2403119
office@joan.mk
apartments@joan.mk
solar@joan.mk
servis@joan.mk

Наши изработки