Добредојдовте на joan.mk!

JOAN Дооел Скопје е основана 1999 година и е една од водечките компании во Македонија во областа на комерцијалната климатизација.

Основни дејности во областа на климатизацијата се застапништво и дистрибуција на опрема, проектирање, изведба и сервисирање на истата.
Голем е бројот на изведени репрезентативни објекти како и договори за одржување на опрема за климатизација.

Располага со кадри обучени на највисоко ниво за инсталирање и одржување на ваквата опрема.
Компании кои ги застапуваме на Македонскиот Пазар се:
TADIRAN appliances - опрема за климатизација од Израел
Sino Resource - инсталациона опрема Кина
GREE - опрема за климатизација Кина

Контакти

Горазд Ристовски
Дипл. Машински инженер
+389 75254253
gorazd@joan.mk

Христина Ристовска
Дипл. Машински инженер
+389 75380523
hristina@joan.mk

Јоан Дооел
Јоан Солар Дооел
+389 2 2403119
office@joan.mk
apartments@joan.mk
solar@joan.mk
servis@joan.mk

Наши изработки